ww_Rf2z0.jpg

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Koronavirüsün (Covid-19) ekonomiye olan etkileri dikkate alınarak, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulamasının başlatıldığını söyledi.24 Mart 2020 Salı
Gaziantep

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen tüm işletme ve girişimcilere çağrıda bulunan Adnan Ünverdi, “Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde. Başvurular başladı.  Detaylı bilgiler http://iskur.gov.tr adresinde yer alıyor” dedi.

Ünverdi, “Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte İŞKUR web sitesinde yer alan “Kısa Çalışma Talep Formu” ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine kisacalisma.gaziantep@iskur.gov.tr göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşıyor. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecek. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na gönderilecek” diye konuştu.

Koronavirüs sebebiyle devlet tarafından önemli imkanlar sunulduğunu dile getiren Ünverdi, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında mevzuatta yer alan esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceklerini, Kısa Çalışma Ödeneği'ni devreye alarak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştıracaklarını belirtmişlerdi. Bu noktada uygulama dün itibariyle başladı. İşveren ve işçi açısından önemli olan bu uygulamadan faydalanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir ?

Genel ekonomik, sektörel ve bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde sigortalılara çalışamadıkları dönemde sağlanan gelir desteğine kısa çalışma ödeneği denilir.

Hangi Hizmetleri Kapsamaktadır ?

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi ve Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesini kapsar.

Ne Kadar Süre Ödenir ?

Üç ayı aşmamak üzere verilir. Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.

Nasıl Başvuru Yapılıyor ?

İşverenin İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekmektedir. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine iletmek kaydıyla kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir.

İşçi Kısa Çalışma Ödeneğinden Nasıl Yararlanır?

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması gerekmektedir. (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar)

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucu Nasıl Bildirilir?

İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.

Çalışana Ne Kadar Ödeniyor?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

İşçinin Sigorta Primleri Ödeniyor mu ?

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

İşveren Açısından Ödenek Ne Zaman Son Buluyor?

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşamaz. Ayrıca işveren, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar verirse ödenek de durur ve işçilere altı işgünü öncesinde yazılı olarak bildirmesi zorunludur.


Yorumlar
Haberle ilgili henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum yaz
600

Üye Ol


Cinsiyet :
Bay
Bayan

Üye Girişi