ZZ_9Qy9k.jpg

TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtımı devam eden 500 bin tabletin akıbetini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu. Yalnızca Gaziantep’te 650 bin civarında öğrenci bulunduğunu kaydeden Toğrul, kentte 200 bin öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini söyledi.20 Ocak 2021 Çarşamba
Gaziantep

TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Toğrul soru önergesinde, “Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecinden kaynaklı ülkemizde uzunca bir süredir uzaktan eğitim sistemine geçildi. Uzaktan eğitim sürecine geçilmesiyle birlikte eğitime erişim hakkının yoksullar, göçmenler, mülteciler, çocuk işçiler, kız çocukları ve özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için imkansız hale geldiğini hep birlikte görüp yaşadık. Milli Eğitim Bakanının söylediğinin aksine uzaktan eğitim tam bir sorunlar yumağıdır. 2020 yılı bu anlamda tam bir kayıp yıl olmuştur. Girmiş olduğumuz 2021 yıllı itibariyle de uzaktan eğitime erişim en önemli sorun olarak varlığını korumaktadır.

UNICEF kısa bir süre önce açıkladığı raporda; dünyada 1,5 milyarı aşkın öğrencinin  uzaktan eğitimden olumsuz etkilendiğini ifade etti. 463 milyon öğrencinin ise; uzaktan eğitime erişim imkanına dahi sahip olmadığını belirtti. Türkiye’nin de dahil olduğu bu rapora göre; öğrencilerin yüzde 33'ü uzaktan eğitime erişemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış olduğu açıklamada uzaktan eğitime erişemeyen öğrenci sayısını yaklaşık olarak 6 milyon olarak ifade etmişti. Bu sayı Türkiye'de her üç öğrenciden birinin uzaktan eğitime erişemediğini ortaya koymaktadır. Kentimiz Gaziantep’te yaklaşık olarak 650 bin civarında öğrenci olduğunu düşünürsek kentimizde de yaklaşık 200 bin öğrencinin uzaktan eğitime erişemediğini ortaya koymaktadır.

6 milyona yakın öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği, erişenlerin ise % 64’ünün cep telefonundan bu eğitime eriştiği bir ortamda sorun yok denilemez. Tam tersi büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun kabul edilmesi gerekmektedir. Erişimle birlikte uzaktan eğitimin bir öğretim tasarımı üzerine inşa edilmemiş olması, ölçme değerlendirme, katılım ve süreklilik gibi sorunlarla birlikte değerlendirildiğinde uzaktan eğitimden anlamlı bir fayda sağlandığını ifade etmek güçtür. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunları gidermek adına Milli Eğitim Bakanlığının başlatmış olduğu 500 bin tablet dağıtımı tek başına sorunu giderebilecek durumda değildir.

Bu bağlamda;

Bakanlığınızın başlatmış olduğu tablet kampanyasında şu ana kadar kaç tablet dağıtılmıştır? Dağıtılan tabletlerin ne kadarı Gaziantep’e dağıtılmıştır?

Gaziantep’te bazı hayırseverlerin ve resmi kurumların kendi bünyesinde tablet dağıttıkları kamuoyuna yansımaktadır. Bakanlığınız dışında bu şekilde çeşitli hayırseverlerin ve resmi kurumların dağıtmış olduğu tablet sayısı kaçtır?

Gaziantep’te resmi verilere göre ilkokul, ortaokul ve liseye giden kaç öğrenci vardır? Bakanlığınızdaki verilere göre bu öğrencilerin kaçı uzaktan eğitime bağlanamamaktadır?

Gaziantep’te internet alt yapısını gösteren bir haritanız var mıdır? Varsa Gaziantep’in yüzde kaçı internet altyapısına sahip değildir? İnternet altyapısı sorunlarını gidermek ve öğrencilerin internet erişimini sağlamak amacıyla bir çalışmanız var mıdır?

Bakanlığınızın ortaya koymuş olduğu verilere göre düşünülürse Gaziantep’te yaklaşık 200 bin öğrencinin uzaktan eğitime bağlanamadıkları anlaşılmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi konusunda bakanlığınızın ne gibi bir çalışması olacaktır?

Tablet dağıtılacak öğrencilerin belirlenmesinde kullanılan ölçü nedir? Sosyal yardımlaşma ve muhtarlardan gelen bilgilerin referans alındığı doğru mudur?

Tablet dağıtımına başlanmadan önce sınıf öğretmenlerinden ekonomik durumu kötü olup uzaktan eğitime erişim olanağı olmayan öğrencilerin listesi istenmiş olmasına rağmen bu listelerin dikkate alınmamasının nedeni nedir?

Tablet dağıtımında, okullarda rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, bir müdür yardımcısı ve müdürün olduğu bir komisyon kurulup ve bu komisyonun onayından geçtikten sonra tabletlerin dağıtılması daha etik olmaz mıydı?

Uzaktan eğitim sisteminin önümüzdeki dönemde devam etmesi halinde, tüm öğretmenlerin ve öğrencilerin internete erişiminin ücretsiz olması konusunda bakanlığınızın bir çalışması olacak mıdır?” diye sordu


Yorumlar
Haberle ilgili henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum yaz
600

Üye Ol


Cinsiyet :
Bay
Bayan

Üye Girişi