oo_232Di.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelge ile kamuda iş yapan müteahhitlere, sözleşme feshi ve süre uzatımı hakkı tanındı. Genelge ile Koronavirüs salgını nedeniyle iş ve işlemlerin yerine getirilememesi durumunda firmalara bu haktan faydalanabilecek.6 Nisan 2020 Pazartesi
Gaziantep

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, korona virüs (Kovid-19) salgının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla Kamu İhale Sözleşmelerine ilişkin alınan tedbirler yer aldı. Genelge ile birlikte kamuda iş yapan firmalar, Koronavirüs salgını nedeniyle iş ve işlemlerini yerine getirememesi halinde ilgili idareye başvuruda bulunarak sözleşme feshi ya da süre uzatımı talebinde bulunabilecek.

BAŞVURULAR İDAREYE YAPILACAK

Yayımlanan genelgede, "4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) ile bu kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, Kovid-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkansız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

BAKANLIK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEK

İdarelerce bu başvurular 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10'uncu maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır.

SÖZLEŞME FESHİ YA DA SÜRE UZATIMI TALEP EDİLEBİLECEK

İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir" ifadeleri yer aldı.


Yorumlar
Haberle ilgili henüz yorum yapılmamıştır.

Yorum yaz
600

Üye Ol


Cinsiyet :
Bay
Bayan

Üye Girişi